📖 మన ఇతిహాసాలు 📓

 నకులుడు

(మహాభారతంలో పాండవులలో నాలుగో వాడు)నకులుడు పాండవ వాల్గవవాడు. మహాభారత ఇతిహాసములో అశ్వనీ దేవతల అంశ. పాండు రాజు సంతానం. మాద్రికి దూర్వాసుని మంత్ర ప్రభావం మూలంగా అశ్వనీ దేవతలకి కలిగిన సంతానం.


హస్తినాపురంలో జీవితం


నకులుడు అనగా వంశంలో చాలా అందంగా ఉండేవాడని అర్థం. అతను మన్మధుని వలె చాలా అందమైనవాడు. అతను కత్తి యుద్ధంలో గొప్ప వీరుడు, గుర్రాల కళలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండేవాడు.


ప్రవాసం


కౌరవులతో జరిగిన పాచికల ఆటలో యుధిష్ఠిరుని ఓటమితో పాండవులందరూ 13 సంవత్సరాలు ప్రవాసంలో జీవించాల్సి వచ్చింది. ఒకసారి ప్రవాసంలో ఉన్నప్పుడు, జాతాసురుడు బ్రాహ్మణుడిగా మారువేషంలో వచ్చి ద్రౌపది, సహదేవుడు, యుధిష్ఠిరులతో పాటు నకులుడిని కూడా అపహరించాడు. భీముడు చివరికి వారిని రక్షించాడు. తరువాత జరిగిన పోరాటంలో, నకులుడు క్షేమంకరుడు, మహామహుడు, సూరత లను సంహరించాడు.


13 వ సంవత్సరంలో, నకులుడు తనను తాను గుర్రపు శిక్షకునిగా మారువేషంలో వేసి, మత్స్య రాజ్యంలో దామగ్రంథి ( పాండవులు అతన్ని జయసేన అని పిలిచారు) అనే పేరుతో ఉన్నాడు. అతను మహారాజుల గుర్రాలను చూసుకునే గుర్రపు శిక్షకుడిగా పనిచేశాడు.


కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాత్ర సవరించు

పాండవ సైన్యానికి అధిపతిగా ఉండాలని ద్రుపదుడిని కోరుకున్నాడు, కాని యుధిష్ఠిరుడు, అర్జునుడు దుష్టద్యుమ్నుడిని ఎన్నుకున్నారు.


ఒక యోధునిగా, నకులుడు శత్రు సైన్యంలో అనేక మంది యుద్ధ వీరులను చంపాడు. నకులుని రథం ధ్వజంపై బంగారు రంగుతో జింక బొమ్మ ఉంటుంది[6]. నకులుడు ఏడు అక్షౌహిణిల సైన్యాలలో ఒకదానికి నాయకుడు.


మహాభారత యుద్ధంలో మొదటి రోజు, నకులుడు దుశ్శాసనుడిని ఓడించాడు, భీముడి ప్రమాణం నెరవేర్చడానికి అతడిని ప్రాణాలతో విడిచి పెట్టాడు.


11 వ రోజు, నకులుడు తన తల్లి మాద్రి సోదరుడి రథాన్ని నాశనం చేస్తూ, శల్యుడిని ఓడించాడు.


14 వ రోజు శకునిని ఓడించాడు.


15 వ రోజు, అతన్ని చెకితనను రక్షించి, దుర్యోధనుని ఓడించాడు.


16 వ రోజు, అతన్ని కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోయి తప్పించుకున్నాడు.


17 వ రోజు శకుని కుమారుడు వృకాసురిడిని చంపాడు.


యుద్ధం జరిగిన 18 వ రోజున కర్ణుని కుమారులైన సుశేనుడు, చిత్రసేనుడు, సత్యసేనుడు లను చంపాడు..


యుద్ధం తరువాత


శల్యుని తరువాత, యుధిష్ఠిరుడు నకులుని ఉత్తర మద్ర రాజ్యానికి రాజుగా, సహదేవుడిని దక్షిణ మద్ర రాజుగా నియమించారు.


మరణం


కలియుగం ప్రారంభమైన తరువాత, కృష్ణుడి నిష్క్రమణ తరువాత, పాండవులు రాజ్యాన్ని త్యజించారు. పాండవులు వస్తువులు, సంబంధాలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి, ఒక కుక్కతో కలిసి, హిమాలయాలకు వారి చివరి తీర్థయాత్ర చేశారు. (స్వర్గారోహణ పర్వం)


యుధిష్ఠిరుడు తప్ప, పాండవులందరూ బలహీనపడి స్వర్గానికి చేరేలోపు మరణించారు. ద్రౌపది, సహదేవుడు మొదట మరణించారు. తరువాత నకులుడు మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. నకులుడు ఎందుకు పడిపోయాడని భీముడు యుధిష్ఠిరుడిని అడిగినప్పుడు యుధిష్టరుడు నకులునికి అతని అందం పట్ల గర్వం అనీ అతనిని కంటే అందమైనవారు ఎవరూ లేరనే నమ్మకం ఉందనీ తెలుపుతాడు.[8]


ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు సవరించు

గుర్రపు పెంపకం: కృష్ణుని చేతిలో నరకాసురుడు మరణించిన తరువాత గుర్రపు పెంపకం, శిక్షణ గురించి నకులుడు లోతైన అవగాహన పొందినట్లు మహాభారతంలో రాయబడింది. విరాటరాజుతో సంభాషణలో, నకులుడు గుర్రాలకు సంబంధించి అన్ని అనారోగ్యాలకు చికిత్స చేసే కళను తెలుసుకున్నానని పేర్కొన్నాడు. అతను చాలా నైపుణ్యం కలిగిన రథసారథి కూడా.

ఆయుర్వేదం: వైద్యులైన అశ్వినీ కుమారుల కుమారుడు కావడంతో నకులుడు కూడా ఆయుర్వేదంలో నిపుణుడని నమ్ముతారు.

ఖడ్గవీరుడు- నకులుడు తెలివైన ఖడ్గవీరుడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధం 18 వ రోజున కర్ణ కుమారులను చంపేటప్పుడు అతను తన కత్తి నైపుణ్యాలను చూపించాడు.

Post a Comment

Comments